יום שישי, 17 באפריל 2015

ברגליים קלות

ברגליִים קָלוֹת,
ברגליִים כָּלוֹת,
בואי קלה,
בואי כלה..
ברגליים קלות,
בעיניים כלות,
בואי כלה,
בואי קלה..