יום רביעי, 9 באוקטובר 2019

זיכרונות דיונה

גרגרי החול הם פניני זיכרונה של דיונה,
הם זוכרים את עקבות יצורי החול,
את אחותה הפוחזת רוח סופה,
את השמש על תעתוע גופה הרך.

גרגרי החול זוכרים את נעוריה,
את תשוקת הנדודים,
את כנפי הרוח,
עלעולי סופה מדברית.

גרגרי החול הם פניני זיכרונה של דיונה,
הם זוכרים את עלומי,
את צעדי בחול הרך,
בפחז עלעולי סופה בוערים,
בפחז נעורי,
תאוות נדודים וסער דם.

עכשיו, תחת משא השיחים והגשם,
היא דומעת מענפי הלענה,
את געגועי..
ואני צועד רכות על החול הסולח,
הלוך ודמוע, הלוך וזכור.