יום שני, 6 בספטמבר 2021

ברוך אתה
אלוהי
החול,
אלוהי העול.
אלוהי,
הכל..
שעשית אותי,
ללכת אחרי,
העקבות בחול.
והלכתי,
הלוך הלכתי,
ארבעים שנה,
הייתי לדור המדבר,
משאי היה מסעי,
לילות וימים,
שנה טובה.

יום חמישי, 4 בפברואר 2021

גשם

 גֶשֶם יורד לאט,

כבֵד ואִיטִי,

גֶשֶם מהורהר,

ובאין רוּח,

הדְיּוּנָה שותה ונושֶמֶת,

יצורֵי החול ישנִים,

מְחָכִּים לאט,

גם אנִי מחכה..לאט,

אנִי מקשִיב,

לאט.