יום רביעי, 6 בנובמבר 2019

פרחי אביב

פִּרְחֵי הַאָבִיב
חוֹשְפִים אֵת עֵרְוָותָּם,
בתְּשוּקָתָּם להזְדָוֵוג,
לסָּרְסּוּרֵי תָּאָוָותַּם,
דְבוֹרִים וּפָּרְפָּרִים.