יום רביעי, 2 בנובמבר 2011

צמא

כי ישא אדם את צמאונו,
ומצא מים חיים..
ורווח לו..
אם צער ישא
ימצא נחמה
ורווח לו..
ואם ישא אהבה
יהיה לאיש מאושר

תגובה 1: