יום שישי, 21 בדצמבר 2012

תקומה

ובעת שנפלתי,
ובשרי בגד בי,
לא ידעתי..
כי תהיה לי תקומה.
ובעת שנשבר לבי,
ופקו ברכי,
לא ידעתי..
כי תהיה ללבי..
תקומה.
ועכשיו,
אחרי שנים הרבה,
ילדי משחקים בחצר,
ואהובתי קוראת בספרה,
יודע אני בלבי..
כי הייתה לי תקומה

תגובה 1: